Landbouw

Dit seizoen zijn wij gestart met het verbouwen van 14 ha mais en 1 ha soja. Overigens niet zonder slag of stoot. Waar de afgelopen 10 jaren de oogsten mislukte door extreme droogte, hebben we dit jaar te maken met extreme regenval. Door de planten goed te blijven voeden hebben we hier de weergoden verslagen. Tot nu toe.. ;)

Elke familie heeft 6ha land welke zij niet of nauwelijks gebruiken, dus geen profit van hebben. In ruil voor het gebruiken van hun land voor hoogwaardige landbouw krijgt een familie 1ha mais incl bewerking, voeding, sprayen enz. De familie kan hier een jaar lang van eten.

 
 

Met deze constructie zorg je voor een structureel inkomen voor de families en creeer je banen/extra inkomen voor de mensen die nodig zijn om te werken op het land. 

Het streven is om het volgende siezoen de landbouwactieviteiten vors uit te breiden zodat er nog meer families hiervan kunnen profiteren, zowel qua inkomen als voedselproductie. Het land is geschikt voor een diversiteit aan gewassen. Mais is hier voedselbron no 1 en zal dan ook de prioriteit krijgen.